Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Fronter historisk internasjonalt autonomi-arbeid

Autonome skipsoperasjoner står akkurat nå på agendaen i FNs maritime organisasjon, IMO. Innen utgangen av denne uken, skal sjøsikkerhetskomiteen der ha bestemt seg for hvordan det videre arbeidet skal utføres. Kystverket og den norske delegasjonen er i førersetet i arbeidet. 

Siste nytt

Facebook

Twitter