Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Vil bruke bakterier til å bryte ned oljeforurensning

I naturen finnes det en rekke bakterier som har tilpasset seg å spise ulike typer og deler av stoffene som oljer og gasser er bygd opp av. Kystverket ønsker nå å gjennomføre praktiske studier for å finne ut hvordan man kan benytte disse bakteriene til å bryte ned oljeforurensning i områder med spesielt sårbart miljø.

Siste nytt

Facebook

Twitter