Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Assev-Lindin

Merking av innretninger i petroleumsvirksomheten

Kystverket har utarbeidet bestemmelser for hvordan permanent plasserte innretninger i petroleumsindustrien skal merkes.

Merking av petroleumsinnretninger er omfattet av Petroleumstilsynets regelverk, og merking skal utføres i overensstemmelse med  forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten.

Det følger av innretningsforskriften § 71 at: 

"Innretninger skal være merket slik at de raskt kan identifiseres og slik at annen trafikk i området varsles. Merking av innretninger skal være i samsvar med Kystdirektoratets bestemmelser.

Anker- og markeringsbøyer skal merkes på tilsvarende måte.

Alle sjømerker som legges ut i forbindelse med petroleumsvirksomheten skal være i samsvar med IALA-regler og av en type som er akseptert av Kystdirektoratet for slik merking. Ved plassering av ankerfester utenfor sikkerhetssonen kan

Petroleumstilsynet forlange slike merket med gule ankerbøyer med gul refleks, eventuelt med gult blinkende lys."

Kystverket fastsatte 20. desember 2013 bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten. Bestemmelsene skal sikre at innretninger kan bli oppdaget på en avstand som er tilstrekkelig for at fartøy kan velge en trygg kurs for passering og ellers er synlige for fartøy i området. 

Bestemmelsene finner du i faktaboksen under.

Siste nytt