Publisert: , Oppdatert:

Godkjente kursholdere for PFSO-kurs

Her finner du kontaktinformasjon for kursholdere som Kystverket har godkjent til å holde kurs for sikringsledere.

Fra 1. januar 2014 gjelder det nye kompetansekrav for de som skal være sikringsledere i norske havner og havneanlegg (PSO/PFSO). Sikringslederne skal fra da av ha bestått et PFSO-kurs som er godkjent av Kystverket. Alle PFSO-kurs skal fra 1. januar være basert på IMO modellkurs 3.21 eller tilsvarende.

Kravet gjelder for nye sikringsledere fra 1. januar. Øvrige sikringsledere må oppfylle kompetansekravet når havneanlegget skal fornye sin godkjenning første gang etter 1. januar 2014. Det er ikke krav til fornying av kursbevis når man først har gjennomført et godkjent PFSO-kurs.

Godkjente kursholdere:

Beredskap.no!
P.O. Box 300
5343 Straume
Telefon: 47 20 20 30
E-post: post@beredskap.no
Webside: www.beredskap.no

Anker Sikkerhet AS
Børønningen 1
3472 Bødalen
Tlf: 48 19 86 09
E-post: post@ankersikkerhet.no
Webside: www.ankersikkerhet.no

Level 2 Consulting AS
Postboks 59
1324 Lysaker
Telefon: 922 66 303
E-post: lars.arnesen@l2c.no / post@l2c.no

Norconsult AS
Postboks 110
3191 Horten
Telefon: 330 20 410
E-post: firmapost@norconsult.no
Webside: www.norconsult.no

Nordic Crisis Management AS v/Herbert Francke
Bogstadveien 6
0355 OSLO
Telefon: 911 46 431
E-post: postmaster@nordic-crisis.no

Nordic Crisis Management Maritime AS / FD Security AS / Havnesikringskompetanse 

Kontakt NCMM v/Aage Bartnes:
Postboks 15
3478 Nærsnes
Telefon: 908 45 318
E-post: aage.bartnes@ncm-maritime.no

Kontakt FD Security AS v/Frank Dyrhaug:
Wessels gate 52
6507 Kristiansund N
Telefon: 90 08 02 05
E-post: frank@fdsecurity.no
Webside: www.fdsecurity.no

Kontakt Havnesikringskompetanse v/Stein Tore Hansen:
Postboks 439
9751 HONNINGSVÅG
Telefon:  41 43 79 57
E-post: ste-to@online.no

Norsk Havnesikring
Postboks 14
8430 Myre
Telefon: 47 85 80 00
E-post: mailto:post@noriskman.no

Norsk Sikkerhetsrevisjon AS v/ Tor Arne Moe
Skogfaret 25C
0382 OSLO
Telefon: 22 73 19 81 / 90 96 49 24
E-post: post@sikkerhetsrevisjon.no

OilComp AS
Gravdalsveien 262
5165 Laksevåg
Tlf: 950 22 622
E-post: firmapost@oilcomp.no

Plankonsult
Bekkefaret 14
3132 Husøysund
Tlf: 33 36 70 24 / 91 38 11 38
E-post: h-tancre@online.no

Safe4 Risk Solutions AS
Besøksadresse: Maridalsveien 300, 0872 OSLO
Postadresse: Serviceboks 4900, Nydalen, N - 0423 OSLO
Telefon:(+47) 95 86 94 90
E-post: gp@safe4.com
Webside: www.safe4.com


Siste nytt