Publisert: , Oppdatert:
- Anders Helge Nilsen

FB Assessor

Farledsbevisassessorer kan benyttes av rederier med fartøy under 100 meter for å gjennomføre farledsbevisprøver for sine navigatører. Assessor må selv ha gyldig farledsbevis for det området han skal sjekke ut kandidaten i. Assessoren trenger ikke å være ansatt i rederiet.

Vil du bli farledsbevisassessor?

Assessor Kurs:

Varighet: 2 dager
Sted: Kystverket Vest, Flathauggata 12, Haugesund
Mat og overnatting: Kystverket forestår lunch begge kursdager. Deltakere må selv ordne overnatting og øvrige måltider.
Du må ta med: PC eller nettbrett som må kunne kobles til wifi.
Kursavgift: 1250,-  (dekker kursmateriell & forpleining)
* Betalingsopplysninger for avgift får du når du er påmeldt kurs.

Påmelding

Klikk her for å se planlagte kurs og for å melde deg på.

 


Rederiets godkjenning

Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon som beskrevet i lospliktforskriftens §10 pkt 3.

Rederiet sender søknaden på e-post til: farledsbevisenheten@kystverket.no

Søknaden merkes: <<Søknad om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3>>

Se forskriftens § 10 pkt 3 for detaljer om søknadens utforming og nødvendige vedlegg.
Snarvei: Lospliktforskriften


 

Etter kurset - øve mer:

På kurset fikk dere oppgaver som skulle løses i testmiljøet for SafeSeaNet Norway. Klikk her dersom du ønsker å øve mer i dette systemet. 

Fakta

Du må oppfylle følgende kriterier for å delta på kurset og bli assessor:

  • Sertifisert dekksoffiser
  • Minst 3 års effektiv fartstid på kysten
  • Ha gjennomført og bestått minst en farledsbevisprøve *

 *= om du fikk farledsbeviset før 01.01.2011 oppfyller du dette kravet selv om du ikke har avlagt noen farledsbevisprøve.

Relaterte dokumenter

Siste nytt