Lostjenester

Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.

Nyhetsliste

Nytt regelverk for bestilling av los

Et nytt bestillingsreglement for losbestillinger trådte i kraft 3. april 2018. Bestillingsreglementet er blitt formalisert og samlet i ett regelverk, Forskrift om losplikt (lospliktforskriften). 

Fakta

  • Lostjenesten skal trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å sørge for at fartøy som ferdes i norsk farvann har navigatører om bord med tilstrekkelig kompetanse til å foreta sikker seilas.
  • På landsbasis har Kystverket i underkant av 290 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.
  • Losene border fartøyet ved utpekte bordingsmerker langs kysten ved hjelp av losbåt eller helikopter. 
  • Om bord i fartøyet fungerer losen som en rådgiver som tilfører mannskapet nødvendig kunnskap om farvannet under seilas til og fra norske havner. 
  • Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten.
  • I lostjenesten inngår også losformidling, tilbringertjenesten og farledsbevisordningen.
  • Lostjenesten utfører årlig rundt 45 000 oppdrag på landsbasis. 
  • Den operative driften av lostjenesten skjer i regi av regionale sjøtrafikkavdelinger, under ledelse av losoldermenn.

Skipsrapportering

Siste nytt