Meldings- og informasjonstjenester

Kystverket drifter meldings- og informasjonssystemer for sjøfarende. Tjenestene gir informasjon som er nyttig for trygg seilas. I tillegg omhandler tjenestene registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last.

Nyhetsliste

Utvider ordning for elektronisk rapportering av ISPS-melding

7.april 2016 innfører Kystverket en ny meldingsfunksjon for skipsfarten som introduserer elektronisk ISPS-melding for anløp til og seilas mellom alle havneanlegg som anløpes av ISPS-skip.

Skipsrapportering

Siste nytt