Istjenesten i Norge

Istjenesten i Norge sorterer under Kystverket, og har to hovedoppgaver: 1. Gi skipsfarten oppdatert informasjon om isforholdene i norske farvann fra svenskegrensen til Kristiansand. 2. Isbryting i hoved- og bileder utenfor havneområder. Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på kystverket.no fra 1.desember til 31.mars.

Nyhetsliste

Når isen fester grep

Siste nytt