Publisert: , Oppdatert:

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled.

Ismeldinger er tilgjengelig i perioden 1.desember til 30 mars.

AA1 0///   Sekken (Halden).Isfritt. 24.02.17
AA2 0///   Singlefjorden (Halden).Isfritt. 24.02.17
AA3 1///   Svinesund - Halden (Halden).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is. 24.02.17
AA4 0///   Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
AA5 0///   Struten (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
AA6 0///   Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 02.01.17
BB1 0///   Østerelva (Fredrikstad).Isfritt. 02.01.17
BB2 0///   Leira (Fredrikstad).Isfritt. 02.01.17
BB3 0///   Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt. 02.01.17
BB4 0///   Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
BB5 0///   Verlebukta (Moss).Isfritt. 02.01.17
BB6 0///   Mossesundet (Moss).Isfritt. 02.01.17
CC1 0///   Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 02.01.17
CC2 0///   Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
CC3 0///   Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
CC4 0///   Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo   Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo   Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo   Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Revier   kaia/Bjørvika.Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo   Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Isfritt.   02.01.17
 0/// Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya   N.Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank   utst.Isfritt. 02.01.17
 0/// Oslo   Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Isfritt. 02.01.17
CC5 0///   Drammensfjorden (Drammen).Isfritt. 03.03.17
CC6 0///   Breiangen (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
DD1 0///   Langrunnen (Horten).Isfritt. 02.01.17
DD2 0///   Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
DD3 0///   Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
DD4 0///   Fulehuk - Færder (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
DD5 0///   West Færder (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
DD6 0///   South Færder (Oslofjorden).Isfritt. 02.01.17
EE1 0///   Torgersøygapet (Tønsberg).Isfritt. 03.03.17
EE2 80//   Husøysund (Tønsberg).Fastis.Nyis. Mindre enn 5 cm. 03.03.17
EE3 8082   Tønsberg indre havn (Tønsberg).Fastis.Nyis. Mindre enn 5 cm.Smeltehull og   smeltevann på isen.Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøy. 03.03.17
EE4 8142   Vestfjorden (Tønsberg).Fastis.Seieris. 5-10 cm.Meget store isflak.Mer enn   2000m tvers.Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøy. 03.03.17
EE5 0///   Leisteinløpet (Tønsberg).Isfritt. 03.03.17
EE6 0///   Vrengen (Tønsberg).Isfritt. 03.03.17
FF1 0///   Tjømekjæla (Tønsberg).Isfritt. 03.03.17
FF2 0///   Sandefjorden (Sandefjord).Isfritt. 02.01.17
FF3 0///   Inside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 02.01.17
FF4 0///   Outside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 02.01.17
FF5 0///   Larviksfjorden (Larvik).Isfritt. 02.01.17
FF6 0///   Langesundsbukta (Porsgrunn).Isfritt. 02.01.17
GG1 0///   Breviksfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 02.01.17
GG2 0///   Frierfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 02.01.17
GG3 0//0   Jomfrulandsrenna (Kragerø).Isfritt.Sjøfarten uhindret. 21.02.17
GG4 0//0   Outside Jomfruland (Kragerø).Isfritt.Sjøfarten uhindret. 21.02.17
GG5 1000   Skåtøysund (Kragerø).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre enn 5   cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 21.02.17
GG6 1000   Langårsund (Kragerø).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre enn 5   cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 21.02.17
HH1 0000   Kragerøfjorden (Kragerø).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis.   Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 21.02.17
 82/4 Kilsfjorden (Kragerø).Fastis.Gråis.   10-15 cm.Sjøfarten foregår i råk uten ass. Isbryter. 21.02.17
 82/4 Hellefjorden (Kragerø).Fastis.Gråis.   10-15 cm.Sjøfarten foregår i råk uten ass. Isbryter. 21.02.17
HH2 0///   Grønholmsgapet (Risør).Isfritt. 02.01.17
HH3 0///   Stangholmgapet (Risør).Isfritt. 02.01.17
HH4 0///   Lyngørfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 02.01.17
HH5 0///   Outside Lyngør (Tvedestrand).Isfritt. 02.01.17
HH6 0///   Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 02.01.17
II1 0///   Tromøysund (Arendal).Isfritt. 02.01.17
II2 0///   Galtesund (Arendal).Isfritt. 02.01.17
II3 0///   Inside Torungen (Arendal).Isfritt. 02.01.17
II4 0///   Outside Torungen (Arendal).Isfritt. 02.01.17
II5 0///   Grimstad (Grimstad).Isfritt. 02.01.17
II6 0///   Inside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 02.01.17
JJ1 0///   Outside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 02.01.17
JJ2 0///   Lillesand (Lillesand).Isfritt. 02.01.17
JJ3 0///   Kristiansandsfjorden (Kristiansand).Isfritt. 02.01.17
JJ4 0///   Outside Oksøy (Kristiansand).Isfritt. 02.01.17
 0/// Kirkenes (Finnmark).Isfritt. 02.01.17

Siste nytt