Prosjektet SafeSeaNet 2015

Kystverket lanserte 1. juni 2015 SafeSeaNet Norway som en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsrapportering - i tråd med EUs rapporteringsdirektiv 2010/65/EF.

Nyhetsliste

Om prosjektet

1. juni 2015 leverte Kystverket en fullverdig digital løsning for maritim næring som harmoniserer med gjeldende regelverk.

Fakta

Ett felles rapporteringspunkt istedenfor flere gjør det enklere for skipsfarten å sende pliktig informasjon til myndigheter.

Antall meldinger som pålegges skipsfarten blir redusert ettersom ulike myndigheter mottar en felles melding.

Redusering av manuelle registreringer frigjør mer tid til navigasjonsoppgaver om bord.

Allerede registrerte brukere kan gjenbruke data som tidligere er registrert i systemet, noe som reduserer administrasjonstid.

Systemet er tilrettelagt slik at det blir enklere for skipsfarten å oppfylle de pålagte meldepliktene.

Overgangen til digitale og enhetlige meldinger fra skipsfarten til havner tilrettelegger for mer effektiv havnelogistikk.

Rask og enkel tilgang på digitaliserte og automatiserte skipsmeldinger frigjør tid og ressurser i myndighetenes administrasjon.

Relaterte dokumenter

Siste nytt