Publisert: , Oppdatert:
- Malin Dreijer

Hvordan bli maritim trafikkleder

Sjøtrafikksentralene er bemannet med erfarne skipsførere og overstyrmenn. Ledige stillinger som maritim trafikkleder blir lyst ut ved behov.

Kystverket har totalt 60 maritime trafikkledere fordelt på fem sjøtrafikksentraler. Disse er lokalisert i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø.

For å bli ansatt som maritim trafikkleder må man nautisk erfaring, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til å samhandle med interne og eksterne aktører, analytiske evner, og gode språkkunskaper i skandinavisk og engelsk. I tillegg vektlegges ledelseserfaring.

Aktuelle kandidater må gjennom ulike tester og intervjuer før man kan ansettes som maritim trafikkleder.

Som ansatt får man grundig intern opplæring som har en lokal og en nasjonal del. I del 1 får man opplæring i prosedyrer og regelverk som gjelder i tjenesteområdet til den aktuelle sjøtrafikksentralen. Denne opplæringen gir autorisering lokalt ved den aktuelle sentralen.

I del 2 får man opplæring i nasjonale prosedyrer og regelverk som gjelder for hele tjenesten. Etter bestått kurs får man utdelt et tjenestebevis som gir mulighet til å tjenestegjøre som maritim trafikkleder i Norge.

Før ansettelse

Krav til aktuelle kandidater

  • Nautisk bakgrunn - Sertifikat klasse D2 og teoretisk kompetanse for å inneha Sertifikat klasse 1.
  • GOC/ROC
  • Sikkerhetsklarering.
  • Gyldig helseerklæring.
  • Må kunne engelsk og skandinavisk.

Opptaksprosess

  • Arbeidspsykologisk test og intervju.
  • Språktest i engelsk.

Etter ansettelse

Del 1 - Lokal autorisering for et tjenesteområde

Som nyansatt får man lokal opplæring i regelverket som gjelder for det aktuelle tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen man blir ansatt ved. Etter fullført opplæring må man bestå en prøve som gir autorisasjon for å gå egne vakter. Autorisasjonsprøven må gjennomføres hvert år basert på en lokal mal som gjelder for den enkelte sjøtrafikksentral.  

Del 2 – Nasjonalt tjenestebeviskurs

I løpet av det første året vil man som nyansatt gjennomføre et tjenestebeviskurs (TBK). Etter gjennomført kurs og godkjent tjenestebevisprøve får man utdelt et tjenestebevis som gir mulighet til å tjenestegjøre som maritim trafikkleder i Norge.

Tjenestebeviskurset må fornyes hvert femte år, sammen med et kortere re-treningskurs som gir trening i simulator i ulike tema og hendelser som er aktuelle i tjenesten. I øvelsene bruker man et fiktivt område som er tilpasset alle sentralenes tjenesteområder. 

Tjenestebeviskurset bygger på IALA modulkurs (V-103:1) som tar for seg 8 moduler. Modul 6 utgår i Kystverkets kurs, siden ansatte allerede GOC/ROC sertifikater. Modul 6 omhandler VHF-kommunikasjon.

Kursmoduler

Modul 1: Språk
Modul 2: Trafikkledelse
Modul 3: Utstyr
Modul 4: Nautisk kompetanse
Modul 5: Kommunikasjon
Modul 6: VHF (utgår)Modul 7: Personlige egenskaper
Modul 8: Beredskap

Re-treningskurs
Re-treningskurset baserer seg også på IALA modulkurs, med påbygging av ytterligere momenter og repetisjoner i form av simulatortrening.

Bridge Resource Management (BRM)
I tjenestebeviskurset inngår også Bridge Resource Management, et kurs som i Kystverket har fått navnet ”Pilot & VTS Resource Management Course”. Dette er et skreddersydd som tar utgangspunkt i tabell A-11/2 av STCW.

I kurset vil man i simulator øve på samhandling mellom sjøtrafikksentraltjenesten og lostjenesten basert på Kystverkets egne prosedyrer. Kurset må fornyes hvert femte år, og inngår som en del av re-treningskurset.

Siste nytt