Publisert: , Oppdatert:

Felles sentralbord

Felles sentralbord for Kystverket: 07847 Fra utlandet: +47 33 03 48 08

Felles sentralbord for Kystverket: 07847 
(Mandag til fredag kl. 08:00 - 15:45, fra 15. mai til 14. september: kl 08:00 - 15:00).

Fra utlandet: +47 33 03 48 08

Felles postadresse for Kystverket

Postboks 1502
6025 Ålesund

Felles fakturaadresse for Kystverket

Kystverket
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Vi ønsker primært at det benyttes elektroniske fakturaeer. Elektronisk fakturaadresse/aksesspunkt til Kystverket er: 874783242

NB! Alle fakturaer til Kystverket skal være merket med bestillerreferanse i feltet ”Deres ref”. Bestillerreferansen er en kombinasjon av tall og bokstaver, og starter med 3260 og følges opp med tre eller fire bokstaver. Referansen skal skrives sammenhengende, eks. 3260TABC.

Siste nytt