Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets mål og visjon

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

Kystverket har følgende overordnede mål:

1. Fremkommelighet
Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.

2. Trafikksikkerhet
Det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren (nullvisjonen).

3. Miljø
Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til oppfyllelse av nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.

4. Beredskap mot akutt forurensning
Forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning.

 

Siste nytt