Statistikk

Her finn du ulike statistikkar knytt til Kystverket sitt virke.

Nyhetsliste

Sjøs andel av godstransport

Skipsfarten utgjør en viktig rolle i transport av gods, særlig i utenriksfarten men også innenriks. Målt i godstransportarbeid blir over 80 prosent av samlet godsmengde fraktet på sjø i utenrikshandelen, mens over 40 prosent av godstransportarbeidet i innenriksfarten blir fraktet med skip.

Siste nytt