Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Lospliktig skipstrafikk

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet. I tillegg til disse seilasene vil det være mange seilaser med mindre fartøy som ikke er lospliktig og fartøy som er unntatt fra losplikten, eksempelvis innenriks ferger som går i fast rute.

Lospliktige seilaser
Sjøtrafikkavd.2009201020112012201320142015
Oslofjorden 10 481 10 225 10 808 10 308 12 194 12 827 14 631
Skagerrak 11 165 12 639 12 786 12 301 13 305 17 039 18 226
Rogaland 17 386 19 974 20 256 21 805 23 010 24 472 24 235
Vestlandet 20 621 21 531 24 694 24 315 26 131 26 855 25 818
Møre/Trøndelag    12 873 15 098 15 037 15 840 15 795 15 503 16 466
Nordland 6902 8503 8506 9168 9446 8693 8470
Troms/Finnmark    5304 6044 6284 6476 7496 9344 8468

Totalt:

84 732    

94 014   

98 358   

100 213   

 107 377 

114 733   

116 314


Losoppdrag
Sjøtrafikkavd.2009201020112012 201320142015
Oslofjorden 6884 7371 7478 6828  6692 6226 6329
Skagerrak 7339  8467 8791 8028  8021 8589 8424
Rogaland 7613  7531 7750 7870  7769 7803 7676
Vestlandet 7992  7909 8943 9095  9167 8589 7835
Møre og Trøndelag 5314  5921  5221 5323  5163 5337 5014
Nordland 3443  4082 3768 4221  3879 3674 3353
Troms og Finnmark    3583  3427 3029 3157  3082 4209 3315

Totalt:

42 168    

44 708    

 44 980  

44 522   

 43 773  

44 427  

41 946


Dispensasjon fra losplikt
Sjøtrafikkavd.2009201020112012201320142015
Oslofjorden 90 63 434 225 111 126 96
Skagerrak 1528 1509 917 431 461 383 154
Rogaland 240 218 473 416 348 406 200
Vestlandet 318 205 465 431 438 423 159
Møre/Trøndelag 330 305 448 571 614 607 419
Nordland 75 154 231 166 203 93 111
Troms/Finnmark    272 361 185 123 90 239 303

Totalt:

2853  

2815 

 3153 

 2363 

 2265 

2277 

1442

 

Seilas med farledsbevis
Sjøtrafikkavd.2009201020112012201320142015
Oslofjorden 3507 2791 2912 3255 5391 6475 8206
Skagerrak 2298 2663 3077 3842 4823 8067 9648
Rogaland 9533 12 225 12 009 13 519 14 893 16 263 16 359
Vestlandet 12 311 13 417 15 295 14 789 16 526 17 843 17 824
Møre/Trøndelag 7229 8872 9361 9946 10 018 9559 11 033
Nordland 3384 4267 4503 4781 5364 4926 5006
Troms/Finnmark    1449 2256 3068 3196 4324 4896 4850

Totalt:

39 711 

46 491 

 50 225 

53 328  

 61 339 

68 029 

72 926

 

 

Siste nytt