Høyringar

Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

Nyhetsliste

Høring av regler om bestilling av los

Kystverket foreslår å formalisere reglene for bestilling av los ved å ta disse inn i lospliktforskriften. Fristen for bestilling vil være 24 timer før, samt at tidspunktet må bekreftes 2 timer før losoppdraget skal starte. 

Siste nytt