Tilskots- og insentivordningar

Kystverket administrerer ulike tilskots- og insentivordningar.

Nyhetsliste

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet.

Siste nytt