Innovasjonskonferansen e-nav.no

I 2013 ble Innovasjonskonferansen e-nav.no for første gang etablert som nasjonal møtearena for e-navigasjon.

Mål:

  • Samle bredden av aktører fra maritimt næringsliv, forskning og utviklingsmiljøer og myndigheter.
  • Skape en felles plattform for samarbeid og utveksling av ideer og synspunkter.
  • Diskutere felles strategier for å posisjonere norske maritime klynger for den fremtidige utviklingen av e-navigasjon som nå skjer globalt. 

News Slider

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 blir arrangert 1. september i Oslo. For tredje år på rad samles bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart. Påmeldingsfrist er fredag 28. august.

Latest news