Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Anbefalte seilingsruter

En ny digital rutetjeneste for fartøy som anløper og avgår norske havner i Oslofjorden ble lansert i september 2018. Tjenesten blir utvidet til å også gjelde for Skagerrak og Rogaland medio 2019.

Siste nytt

Facebook

Twitter