Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Kystverket rydder drivgods i Lustrafjorden

Kystverket rydder drivgods i Lustrafjorden. (Foto: Kystverket/OV Utvær)

Det er mye drivgods i Lustrafjorden etter de store nedbørmengdene og flommen i helga. Kystverket rydder nå i fjorden med fartøyene OV Utvær, Storholmen og Slåtterøy. Kystvaktfartøyet KV Bergen har også deltatt i oppryddingen, men er nå dimitert fra operasjonen.

Siste nytt

Facebook

Twitter