Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Feiret "nye" Båtsfjord havn

Det var naturlig nok god stemning da Kystdirektør Einar Vik Arset, statssekretær Allan Ellingsen og ordfører Geir Knutsen med flere feiret nyåpningen av Båtsfjord havn i dag.

I dag feiret vi at det omfattende utbedringsarbeidet i Båtsfjord havn er ferdigstilte. Stedet som regnes som Finnmarks fiskerihovedstad har blant annet fått tryggere innseiling, dypere kaier og større havneområder på land. 

Siste nytt

Facebook

Twitter