Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Fjord Champion

Tankskipet M/V "Fjord Champion" kom i brann 16 nautiske mil syd for Mandal den 4. mars 2005.

Tankskipet M/V ”Fjord Champion” kom i brann 16 nautiske mil syd for Mandal den 4. mars 2005. Brannalarmen på skipet gikk ca kl 21:35. Det var da kraftig vind fra sør, rundt 3 grader og rundt midnatt begynte det å snø. Det ble sendt melding om brannen via VHF og det ble rapportert om kraftig røykutviklilng på broen. Brannen ble forsøkt slukket med tilgjengelige midler om bord. Skipets motor ble stanset kl 22:02, og fartøyets brannslukkingsanlegg ble utløst mellom kl 22:05 og 22:10. Som følge av at motoren ble stanset, begynte skipet å dreie over på vestlig kurs. Rett over midnatt tiltok røyken og det var da for første gang mulig å se flammer fra broen. Mannskapet ble evakuert i løpet av natten.

Brannen utløste flere eksplosjoner og det brant kraftig i hele overbygningen. Skipet drev på grunn øst for Udvår i Søgne kommune tidlig om morgenen den 5. mars 2005.

Kystverket mottok melding om hendelsen på kvelden den 4. mars. Kystverket fikk tidlig opplyst at det var ca 750 tonn tung bunkersolje, 82 tonn marin diesel og 25-30 tonn smøreolje om bord. Disse oljeproduktene ble ansett for å representere en betydelig fare for akutt forurensning. Etter midnatt den 5. mars mottok Kystverket melding om at situasjonen hadde forverret seg. Rederiet hadde rekvirert et bergningsselskap. Ettersom rederiet ikke hadde oljevernressurser av betydning besluttet Kystverket å iverksette statlig aksjon med bakgrunn i det betydelige forurensningspotensialet oljen om bord representerte.

Den påfølgende tiden drev brannvesenet med slukking og etterslukking. Den 8. mars ble skipet slept til Kristiansand og tømt for oljeprodukter.

Staten og redersiden var uenig i hjemmelsgrunnlaget for å kreve refusjon og det har pågått en rettslig prosess for å få en endelig avklaring av de omtvistende spørsmålene.  I februar 2014 tiltrådte Høyesteretts ankerutvalg lagmannsrettens lovforståelse av tiltaksplikten i forurensningslovens §7, og tillot ikke anken fremmet. Staten vant dermed frem med sin tolkning av forurensningslovens bestemmelser..  

Siste nytt