Publisert: , Oppdatert:
- Ole Kristian Bjerkemo

Helse, miljø og sikkerhet under aksjoner og øvelser mot akutt forurensning

Kystverkets målsetting er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skade på personell, miljø eller materielle verdier.

HMS i høysetet - hjelm, gassmåler, dress og vest.
HMS i høysetet - hjelm, gassmåler, dress og vest.

I samarbeid med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene) har Kystverket utarbeidet HMS – permen ”Oljevern”. Permen består av tre deler.

Del 1 omhandler organisering, regler og krav, Del 2 er en veileder og del 3 en HMS-håndbok. I tillegg er det en del nyttige vedlegg som for eksempel HMS-plan, Sikkerhetsdatablad og skjema for rapportering av uønskede hendelser(RUH).

Målet er å informere alt innsatspersonell om helse, miljø og sikkerhetsarbeid ved oljevernaksjoner. HMS-håndboken er basert på erfaringer fra flere hendelser med akutt oljeforurensning og fra et stort antall øvelser. Før deltakelse i en oljevernaksjon eller – øvelse ber vi om at du studerer håndboken nøye og forholder deg aktivt til denne.

Helse, miljø og sikkerhet er en kontinuerlig prosess. Dersom du har forslag til endringer av HMS -permen eller - håndboken, eller savner noe så hørere vi gjerne fra deg.

Send innspill til: hms@kystverket.no

Relaterte dokumenter

Siste nytt