Publisert: , Oppdatert:
- Kjetil Aasebø

Muligheter og begrensninger ved forurensningsberedskap

En aksjon mot akutt forurensning er et utfordrende samspill mellom taktiske og praktiske vurderinger og handlinger som krever spesialisert kompetanse. Evnen til å ta raske og riktige beslutninger i krisesituasjoner er avgjørende.

En oljevernaksjon påvirkes av faktorer som vær, lysforhold, topografi, infrastruktur, befolkning, geografi, geologi, naturverdi og forurensede områders tilgjengelighet. Under ekstreme klimatiske forhold blir materiellet gradvis mindre effektivt. Effektiv skadebegrensning på sjø forventes derfor å kunne gjennomføres i ca 60 prosent av årets dager.

Erfaring fra en rekke oljeutslipp i andre land viser at det kun i unntakstilfeller har vært mulig å ta opp mer enn 10–15 prosent av oljeutslippet ved kilden på sjøen. Resten fordamper, blandes ned i vannmassene, tas opp mens den flyter på sjø eller når land.

Kjemikalieulykker, altså ulykker med andre kjemikalier enn olje, kan være helt annerledes. Mange kjemikalier vil kunne blande seg med vannmassene mens andre kan flyte på sjøen. Valg av tiltak og metode for å begrense skadene på mennesker og miljø vil derfor kunne variere mye.

Fakta

Faktorer som påvirker en aksjons grad av suksess

 • Utslippsmengde
 • Type forurensning
 • Sårbarheten til miljøet i området
 • Temperatur
 • Lysforhold
 • Topografi
 • Infrastruktur

For utslipp av olje på sjø er også følgende forhold av betydning

 • Responstid og tilgang på fartøy
 • Sjøtilstand (bl.a. bølgehøyde)
 • Vindhastighet og retning
 • Strømhastighet og retning
 • Oljens fysiske egenskaper
 • Depotplassering
 • Materielltilgang
 • Personelltilgang
 • Tidevannsforhold
 • Avstand til land

Siste nytt