Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Administrativ veileder for kommuner og IUA

Veiledningen om kommunal beredskap mot akutt forurensning gir retningslinjer for hvordan vi skal ivareta den kommunale aksjonsplikten og bistandsplikten ved fare for akutt forurensning eller akutt forurensning, for de tilfeller kommunen/interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) vil søke om økonomisk garanti eller vederlag fra staten.

Foto: Kjersti Dale/Kystverket
Foto: Kjersti Dale/Kystverket

Målgruppen for veiledningen er kommunenes beredskapsorganisasjoner. Veilederen beskriver forholdet mellom disse og Kystverket ved hendelser der kommuner eller IUA på vegne av kommuner iverksetter tiltak mot akutt forurensning som kan medføre utgifter for staten.

Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning. Det er derfor viktig at beredskapen er operativ til enhver tid og at organisasjonsform og innhold er sammenlignbare og dekker både kommunen/IUAs og Kystverkets behov for felles retningslinjer ved tiltak. Slike felles retningslinjer sikrer en effektiv ressursbruk og tilfredsstillende dokumentasjon av tiltak og kostnader. 
Hensikten er dessuten at lokal kompetanse ivaretas og videreutvikles slik at en aksjon på en så god måte som mulig ivaretar vårt felles miljø.

Kystverket anbefaler at retningslinjene legges til grunn også ved gjennomføringen av private og kommunale aksjoner slik at man oppnår en konsekvent fremgangsmåte overfor ansvarlig forurenser fra det offentlige sin side.

Vedlegg til veilederen kan lastes ned til høyre.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt