Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Interkommunale beredskapsregioner (IUA)

Den kommunale beredskapen er samlet i beredskapsregioner, IUA. IUA er forkortelse for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing.

Årlig beredskapsseminar, der landets IUA inviteres.
Årlig beredskapsseminar, der landets IUA inviteres.

Per januar 2016 har vi 32 IUA-regioner.

Her finner du kontaktinformasjon til IUA pr. 31.01.2019

(Evt endringer i oversikten sendes Kystverket)

Hvert IUA har egen beredskapsplan og oversikt over hvilket utstyr/ressuser utvalget selv disponerer. Oversikten under oppdateres fortløpende.

 
Beredskapsregion Beredskapsplan Ressursoversikt
 10 Aust-Agder    
 15 Bergen    September 2013

 4 Buskerud,Sande og Svelvik

 August 2014  
 14 Haugesund

 Administrativ del 2016

 Operativ del 2016

 
 5 Hedmark  Oktober 2013  Inkludert i plan, se 28 - 32 
 25 Helgeland    
 3 Indre Oslofjord   Januar 2013  Januar 2013
 23 Inn-Trøndelag    
 29 Lofoten og Vesterålen    
 11 Midt-Agder   Oktober 2014  
 33 Midt-Finnmark    
 31 Midt- og Nord-Troms    
 24 Namdal   September 2013   September 2013
 18 Nordfjord

 Administrativ Okt 2013

 Operativ Okt 2013

  Vedlegg

 
 21 Nordmøre    
 28 Ofoten    
 6 Oppland    
 26 Rana    
 2 Romerike   Oktober 2015  
 20 Romsdal  Mars 2016  
 27 Salten  Administrativ del  jan. 2018   Beredskapsplan Operativ del jan. 2018
 17 Sogn og Sunnfjord    
 19 Sunnmøre   September 2013   September 2013
 13 Sør-Rogaland    
 30 Sør-Troms

 Administrativ Mars 2016
Operativ Mars 2016

 Vedlegg A-I, Vedlegg J-N

 
 22 Sør-Trøndelag    
 9 Telemark   September 2013  
 12 Vest-Agder    
 32 Vest-Finnmark    
 8 Vestfold    
 34 Øst-Finnmark  Februar 2019  
 1 Østfold    

Siste nytt