Beredskapsvakt

Kystverkets beredskapsvaktlag varsles når 110-sentralen eller kystradioen får meldinger om akutt forurensning. Beredskapsvaktlaget vil overvåke situasjonen, gjerne i samarbeid med en trafikksentral (VTS) dersom det gjelder skip. Den døgnkontinuerlige vakten vil kartlegge, vurdere, gi råd og eventuelt pålegge tiltak for å begrense skade.

Nyhetsliste

Ved melding om akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet).

Siste nytt