Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Varsling om akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS).

Offshorevirksomheten varsler HRS og/eller Petroleumstilsynet. I tillegg finnes det andre særskilte ordninger for varsling, blant annet fra fly.

Når varsel er mottatt hos 110-sentral, kystradio og andre viderevarsles Kystverkets beredskapsvakt. Kystverket vil kunne overvåke, stille krav til ansvarlig forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter og omfang.

Kystverkets beredskapsvakt er tilgjengelig 24/7: 

Telefon: 33 03 48 00
E-post: vakt@kystverket.no

RVK - Rådgivning ved kjemikalieuhell: se relaterte linker under.

Relaterte dokumenter

Siste nytt