Forskning og utvikling

Kystverket har forskning og utvikling i fokus, og deltar i ulike teknologiutviklingsprogram. Vi stiller også fasiliteter og kunnskap til disposisjon for ulike aktører med behov for test og analyser av sitt utviklingsarbeid.

Nyhetsliste

Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr

Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr tilbyr norske og utenlandske utstyrsleverandører, forskningsinstitusjoner og andre aktører innen beredskap mot akutt forurensning mulighet til testing av utstyr. I tillegg benytter Kystverket senteret til å evaluere materiell som det offentlige vurderer å anskaffe.

Siste nytt