Publisert: , Oppdatert:
- Silje Berger

Resultater av forskningsprosjektet

I SINTEFs sluttrapport, kan du lese resultatene av oljeanalysene som er gjennomført i prosjektet, som Kystverket tok initiativet til.

SINTEF har levert et omfattende materiale som gir dybdekunnskap om oljenes kjemiske sammensetning og hvordan de forventes å oppføre seg ved et utslipp til sjø. Giftigheten til de ulike oljetypene i marint miljø har også blitt undersøkt.

Hittil har det ikke vært undersøkt hvordan de nye oljetypene vil oppføre seg dersom de slippes ut og hvilke utfordringer dette kan medføre for beredskapen. I prosjektet har to slike nye drivstofftyper blitt undersøkt.

Det viste seg at det var to helt forskjellige produkter, både med tanke på kjemisk sammensetning og egenskaper. Det som imidlertid ble klart var at egenskapene til begge de analyserte oljetypene var avhengige av omgivelsestemperaturen.

Sluttrapporten fra SINTEF er tilgengelig, og kan lastes her.

Dette betyr at kan forventes at oljene oppfører seg ganske annerledes dersom det for eksempel skulle skje et utslipp i Oslofjorden på sommerstid, enn hvis det skjer i en kald periode på vinteren.

Les rapportene fra SINTEF, bakgrunnsdokument og testrapport fra Kystverket her:

Siste nytt