Statlig miljøberedskap

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning skal primært forhindre eller redusere skade på naturmiljøet. Her finner du utredninger, analyser og grunnlagsdata som danner utgangspunktet for dimensjoneringen av norsk  oljevernberedskap.

Nyhetsliste

Siste nytt