Publisert: , Oppdatert:
- Hans Petter Laahne Mortensholm

Pågående vrakprosjekter

Kystverket utfører tiltak på skipsvrak for å håndtere akutt forurensing eller som en forebyggende operasjon for de miljøskader forurensing fra vrak kan medføre ved senere akutte utslipp. All vrakhåndtering skjer etter bestilling og bevilgning fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Siste nytt