Publisert: , Oppdatert:
- Hans Petter Laahne Mortensholm

Kystverkets vrakrapport

Rapporten beskriver status for tidligere undersøkte skipsvrak langs norskekysten. Oppdatert miljøinformasjon, justerte estimater på oljeinnhold i vrakene og antatte kostnader for fysiske tiltak er lagt til grunn for rapportens anbefalinger.

Bilde fra oljetømming av et vrak langs norgeskysten.

Undersøkelser gjennomført av Statens forurensningstilsyn i 1993,1996,1999 og 2000 viste at gjenværende oljemengde i vrakene er betydelig mindre enn tidligere antatt.

Av i alt 30 vrak rapporten omhandler finner vi:

  • 9 vrak dokumentert tomme for olje/svært lite olje
  • 3 vrak ikke lokalisert
  • 18 vrak er antatt å inneholde oljemengder fra 10-300 tonn. Totalt vurderes
    gjenværende olje i de 18 vrakene til ca.2000 tonn.

Last ned Kystverkets vrakrapport fra 2006

Siste nytt