Statlige beredskapsressurser

Kystverket har ansvaret for å ivareta statens beredskap mot akutt forurensning. Alle virksomheter med et forurensningspotensiale har krav til egen beredskap. Unntaket er skipsfarten. Derfor har vi etablert en statlig beredskap for å håndtere akutt forurensning fra skipsfarten.

Nyhetsliste

Siste nytt