Statlig slepeberedskap

Kystverket har ansvaret for den statlige slepeberedskapen i Norge. I hovedsak innebærer dette at det leies inn og stasjoneres ut slepefartøy i områder med høy miljørisiko, og hvor det er begrenset kommersielle aktører tilstede.

Nyhetsliste

Slik er statens slepeberedskap

Kystverket disponerer fire slepefartøy som kan mobiliseres dersom sjøtrafikksentralene oppdager fartøy i drift.

Siste nytt