Publisert: , Oppdatert:
- Ola Kolbjørn Jordheim

Fagplan for statens slepeberedskap

Besetningene på slepefartøy kan gjennomføre fagplanen for statens slepeberedskap, og dermed bli bedre rustet i krevende situasjoner. Fagplanen er utarbeidet av Kystverket, med bistand fra Sintef Ocean.

Her gjennomføres Modul 1 fra fagplanen til statens slepeberedskap, foreleser og arrangør av Nød- og havslepkonferansene Ola K. Jordheim, senioringeniør i Logistikk og Teknologiseksjonen ved Kystverkets beredskapssenter.

I fire år har Kystverket samlet bransjekolleger til arbeidskonferanser innen nød- og havslep, der tema har vært hvordan personell i norsk slepeberedskap kan styrkes. Hvordan ruste dem til krevende oppgaver når sekundene teller? Arbeidet har resultert i en fagplan for statens slepeberedskap, beregnet på ansatte i rederier, Kystvakten, Kystverket og annet operativt personell i slepeberedskapen. Fagplanen er utarbeidet av Kystverket med bistand fra Sintef Ocean.

– Fagplanen som vi har introdusert beskriver kompetansekrav og primæroppgaven til slepeberedskapen, hva som kreves av fartøy og besetning, sier fagansvarlig i Kystverket, Kjetil Aasebø.Fagplan for statens slepeberedskap

Kurset er delt inn i to moduler, først et introduksjonskurs over to dager, deretter et praktisk slepeseminar hvor det samles to eller flere fartøy for erfaringsutveksling mellom besetningene og praktisk undervisning fra en erfaren slepebåtkaptein.

Her kan du lese eller laste ned fagplanen.

Les også: Sammen for å støtte slepeberedskapen

Bilder fra tidligere arbeidskonferanser:

Nød- og havslepkonferansen 2017

Nød- og havslepkonferansen 2016

Nød- og havslepkonferansen 2015

Fakta

Overordnede læringsmål:
For ledende personell på fartøy som inngår i statens slepeberedskap
defineres følgende overordnede læringsmål:
• Kjenne til organisering av statens slepeberedskap, relevante lover og regler og grunnleggende prinsipper for gjennomføring av arbeidsoppgaver i statens slepeberedskap
• Klargjøre fartøy og mannskap for nødslep og oljevernaksjoner
• Gjennomføre nødslep og oljevernsaksjoner
• Gjennomføre demobilisering og hendelsesrapportering


Siste nytt