Publisert: , Oppdatert:

Slik er den statlige slepeberedskapen

Kystverket disponerer fire slepefartøy som kan mobiliseres dersom sjøtrafikksentralene oppdager fartøy i drift.

Kystverket overvåker hele norskekysten, fra russergrensen i nord til svenskegrensen i sør, gjennom sine sjøtrafikksentraler. Sammen med etablerte trafikkseparasjonssystemer og påbudte seilingsleder bidrar denne overvåkningen til å redusere risikoen for skipsulykker.

Kystverket disponerer fire slepefartøy som kan mobiliseres dersom sjøtrafikksentralene oppdager fartøy i drift.

Områdene som er dekket av statlig slepeberedskap er:

  • Nordområdene (2) 
  • Vestlandet (1) 
  • Sørlandet (1)

I tillegg er enkelte av Kystvaktens fartøy egnet til å holde og slepe fartøy. Den statlige slepberedskapen er etablert i områder med begrenset tilgang til kommersielle aktører. Slepeberedskapen skal ikke konkurrere med private aktører, men være en ekstra sikkerhet for å unngå skipsuhell.

Slepeberedskapen styres av Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. Denne sjøtrafikksentralen har særskilt ansvar for overvåking av de ytre seilingsledene langs norskekysten, hvor fartøy med størst forurensningspotensial seiler.

For historikk og info om fartøyene som inngår, se faktaboks. 

Siste nytt