Publisert: , Oppdatert:

Oversikt over alle norske fyr

Hvordan forvalter Staten ved Kystverket norske fyrstasjoner?
Alle fyrstasjoner i statens eie har en egen forvaltningsplan. Her kan du lese mer om det.

Fyr i kart
I Kystverkets egen karttjeneste finnes en oversikt over alle fyr i Norge. Merk: Kystverket har ikke informasjon om hvordan de fyrstasjonene som ikke er i etatens eie, blir disponert.

Over ser du hvilken informasjon om fyrene som er tilgjengelig i kartet. Karttjenesten åpner du via kartbildet til høyre. Derfra kan klikke deg videre til det fyret du er interessert i.

Tips: se nøye på tegnforklaringen før du åpner kartet. Den er foreløpig ikke tilgjengelig i kartbildet. Informasjonen i kartet er oppdatert per 01.01. 2014. (XX?)


Innovasjon for norsk fyrdrift
Kystverket har drevet innovasjon og utvikling av fyrdrift i årtider.
Her kan du lese mer om de teknologiske bragdene som har hevet sjøsikkerheten i norske farvann. Les mer her. 

Artikkel om vedlikeholdsarbeid på fyr 2020

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt