Kystverkets historie

Kystverket er ein ung etat med lange og stolte tradisjonar.

Kystverket si oppgåve har vore å ta vare på sikkerheita og framkoma langs norskekysten ved å byggje ut og halde i stand ein maritim infrastruktur, og tilby ulike maritime tjenester. Det vi i dag kjenner som etaten Kystverket, er ei sammeslåing av det tidlegare Fyrvesenet, Losvesenet, og noko av myndigheita frå Havnevesenet. Les meir om Kystverket si historie. Velg fra menyen til venstre (eller på toppen av sida dersom du sit på ei mobil eining). 

Nyhetsliste

Fyrhistorie

Første gangen vi hører om et konkret sjømerke i Norge, er helt tilbake i sagatiden. I 869 bygde Floke en varde, som senere er kjent som Ryvarden. Sikrere kilder om sjømerking finner vi først på 1600-tallet.  

Siste nytt