Kystverkets historie

Korleis vart Kystverket Kystverket? Etaten er ein ung etat med lange tradisjonar. Kystverket si oppgåve har vore å ta vare på sikkerheita og framkoma langs norskekysten – ved å byggje ut og halde i stand ein maritim infrastruktur, og tilby ulike maritime tjenester. Det vi i dag kjenner som etaten Kystverket, er ei sammeslåing av det tidlegare Fyrvesenet, Losvesenet, og noko av myndigheita frå Havnevesenet. Les meir om Kystverket si historie. Velg fra menyen til venstre.

Nyhetsliste

Siste nytt