Publisert: , Oppdatert:
- Leif Arne Larsen

Etterretninger for sjøfarende

Etterretning for sjøfarende, EFS, er en informasjonstjeneste fra Kartverket, Sjødivisjonen. I EFS kunngjøres sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart og opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende.

Informasjonstjenesten har gjennomgått en omlegging. Det finnes nå ikke lengre papirutgaver av tjenesten. Ei heller abonnementstjeneste.

Nå skal alle kunne laste ned EFS-meldinger og tracings (småskisser av kartendringer) gratis fra Kartverkets nettsider

EFS omfatter blant annet:

  • Etablering og forandringer av fyrbelysningen, faste og flytende sjømerker, nyfunnede grunner, nye eller endrede undervannskabler og rørledninger, luftspenn, om vrak eller hefter som kan være til hinder for fiske og skipsfart mm.
  • Efs gir også opplysninger om noen av de planlagte endringer på fyr og merkesystemet langs norskekysten.
  • Videre gis meldinger om skyteøvelser, opplysninger om eventuelle påbud og forordninger angående seilas i bestemte områder, endringer av losstasjoner mm.


Kartverket understreker at det er den komplette pdf-versjonen av Etterretninger for sjøfarende (Efs) som er den offisielle utgaven. Den komplette digitale pdf-utgaven av Efs er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, og er offisielt godkjent på lik linje med tidligere trykte og pdf-utgaver av publikasjonen sendt per post og e-post.

Merk:
Brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs. Enhver sjøfarende bør være oppmerksom på den store risiko det medfører å navigere etter ikke tidsmessige kart og det ansvar de derved pådrar seg.

Siste nytt