Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets myndighet knyttet til fritidsbåtflåten

Kystverket har myndighet til å fastsette fartsforskrifter og til å merke fritidsbåtleder.

Kystverkets myndighetsområde knyttet til fritidsbåtflåten:

  • myndighet til å fastsette forskrifter om fartsrestriksjoner
  • myndighet til å sette opp farvannsskilt
  • myndighet til å sette ut sjømerker
  • myndighet til å definere fritidsbåtleder

Selv om Kystverket legger forholdene til rette, er det den enkeltes ansvar å utvise forsiktighet og å avpasse farten etter fartøyets egnethet, manøvreringsevne og farvannsforholdene. Det er viktig å huske at fart dreper – også til sjøs. Fører har ansvar også for de andre om bord.

Å ferdes i fritidsbåt er en flott opplevelse og Kystverket jobber for at folk skal føle seg trygge og nyte kysten.

Kystverket jobber tett sammen med en rekke organisasjoner og etater for at du og dine skal ha en sikker og trygg opplevelse på sjøen. Dette gjør vi gjennom holdningskampanjer og regelverk.

Trygg ferdsel til sjøs handler om å bruke båtvett, ha oppdaterte sjøkart, unngå rusmidler, bruke flytevest og å avpasse farten eter forholdene.

Siste nytt