Fyr og merker

Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Dette systemet består av innretninger drevet av Kystverket, innretninger drevet av kommunale havner og private innretninger drevet av andre. Systemene sikrer trygg ferdsel langs kysten.

Nyhetsliste

Brukerundersøkelse navigasjonsinnretninger

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Trenger vi å forbedre merkingen langs kysten? Kystverket ber sjøfarende om å svare på en undersøkelse om merkingen av kysten. Du kan være med på å forbedre din hverdag!

Fakta

 • Det norske fastlandet har en kystlinje på ca 103 000 kilometer, inkludert øyer. (Kilde: Kartverket 2011)
 • Svalbard har ytterligere 9 000 kilometer strandlinje.
 • Veiledning fra navigasjonsinnretninger og elektroniske navigasjonshjelpemidler er en forutstning for å kunne navigere sikkert langs norskekysten. 
 • Kystverket drifter og vedlikeholde cirka 21 000 innretninger for navigasjonsveiledning.
  Dette omfatter (viser type og antall):
  - Båke - 241
  - Stake - 1813
  - Jernstenger- 12 415
  - Varder - 983
  - Lanterner - 3193
  - Fyrlykter - 1933
  - Lysbøyer - 163
  - HIB (hurtigbåtmerker med indirekte belysning) -  951
  - Indirekte belysning - 213
  - Racon - 76
 • I tillleg er drøyt 110 av de klassiske fyrstasjonene i drift som navigasjonsinstallasjoner.

(Oppdatert februar 2016) 

Siste nytt