Fyr og merker

Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Dette systemet består av innretninger drevet av Kystverket, innretninger drevet av kommunale havner og private innretninger drevet av andre. Systemene sikrer trygg ferdsel langs kysten.

Langs hele kysten har Kystverket en rekke navigasjonsinnretninger. Disse gir visuelle og elektroniske signaler som hjelper deg til å navigere. Det er ulike merker som viser hvor man skal kjøre og hvor man skal vise ekstra aktsomhet.

Nyhetsliste

Brukerundersøkelse navigasjonsinnretninger

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Trenger vi å forbedre merkingen langs kysten? Kystverket ber sjøfarende om å svare på en undersøkelse om merkingen av kysten. Du kan være med på å forbedre din hverdag!

Fakta

 • Det norske fastlandet har en kystlinje på ca 103 000 kilometer, inkludert øyer. (Kilde: Kartverket 2011)
 • Svalbard har ytterligere 9 000 kilometer strandlinje.
 • Veiledning fra navigasjonsinnretninger og elektroniske navigasjonshjelpemidler er en forutstning for å kunne navigere sikkert langs norskekysten. 
 • Kystverket drifter og vedlikeholde cirka 21 000 innretninger for navigasjonsveiledning.
  Dette omfatter (viser type og antall):
  - Båke - 241
  - Stake - 1813
  - Jernstenger- 12 415
  - Varder - 983
  - Lanterner - 3193
  - Fyrlykter - 1933
  - Lysbøyer - 163
  - HIB (hurtigbåtmerker med indirekte belysning) -  951
  - Indirekte belysning - 213
  - Racon - 76
 • I tillleg er drøyt 110 av de klassiske fyrstasjonene i drift som navigasjonsinstallasjoner.

(Oppdatert febraur 2016) 

Siste nytt