Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner

Tilskot til investering i effektive og miljøvennlege hamner skal bidra til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn. Tilskotet kan nyttast til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring. Tilskotet kan ikkje nyttast til investering i superstruktur.

Det er i statsbudsjettet for 2019 satt av 50 millionar kroner til denne ordninga.

Fristen for å søke er 2. juni 2019, og prosjekta må være ferdig innan 30. november 2019.

Sjå menyen til venstre for rettleiing og søknadsskjema. 

Sjå og pressemelding frå Samferdsledepartementet her.

Nyhetsliste

Siste nytt