Publisert: , Oppdatert:

Om ordningen

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 satt av 52, 9 mill. kr. til videreføring av tilskuddsordningen til investering i effektive og miljøvennlige havner. Målet for ordningen er å effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak i havn med sikte på å bidra til kostnadsbesparelser, bedre kvalitet, bedre samspill i logistikkjeden og mellom transportformene, godsoverføring fra vei til sjø samt ha positive klima- og miljøeffekter.

Støtten faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Slik støtte er forbudt med mindre det er gjort unntak for det. Støtte til havner er på nærmere vilkår tillatt gjennom EØS-avtalens alminnelige gruppeunntak for offentlig støtte til havneinvesteringer (GBER artikkel 56b nr. 2).

Samferdselsdepartementet vedtok retningslinjer for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner 2. april 2019. Retningslinjene er revidert 5. februar 2021. Disse retningslinjene er, sammen med informasjonen på disse nettsidene, førende for tildeling av tilskudd etter denne ordningen.

Last ned retningslinjene her.