Publisert: , Oppdatert:

Om saksbehandlingen i Kystverket

Før søknadsfristen kan interesserte ta kontakt med Kystverket dersom det er behov for veiledning i forbindelse med søknaden.

Når søknadsfristen er ute, vil Kystverket starte behandling av søknadene. Alle søkerne vil få brev som bekrefter mottak av søknaden, og som angir forventet saksbehandlingstid. Dersom det mangler opplysninger i søknaden, vil søker få en kort frist på å rette opp i dette.

Avgjørelsene om tilsagn regnes som enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.

Dersom søker ønsker at informasjon/dokumenter/vedlegg ikke skal offentliggjøres, ber vi om at disse blir tydelig merket «Unntatt offentlighet».

Kystverket har, etter offentlighetsloven, en plikt til å foreta en selvstendig vurdering av om det er grunnlag for å unnta opplysningene fra offentligheten, og kan komme til en annen konklusjon enn søker. Søker vil i så fall bli varslet om dette på forhånd.

Kontaktperson: seniorrådgiver Øyvind Sandbakk, epost: oyvind.sandbakk@kystverket.no