Publisert: , Oppdatert:

Tildelingskriterier og rangering

Søknadene vil bli rangert etter prosjektenes positive effekter målt opp mot det omsøkte støttebeløpet. Følgende kriterier ligger til grunn for vurderingen av et prosjekts positive effekter:

  • Effektiviseringsgevinster for logistikkjeden 70 %
  • Klima- og miljøgevinster 20 %
  • Godsoverføring fra vei til sjø 10 %

Søker er ansvarlig for å redegjøre for prosjektets forventede effekter på effektivisering av logistikkjeden, klima- og miljø og/eller godsoverføring. Nytten skal beregnes av forventet trafikk i første år etter ferdigstillelse.

Kystverket legger til grunn en minimum forventet levetid av prosjektene på 10 år for investeringer gjennom denne tilskuddsordningen. Dersom den forventede levetiden er kortere enn 10 år skal søker opplyse om dette i søknaden. Kystverket kan beregne lavere positive effekter av prosjektet dersom den forventede levetiden er kortere enn 10 år.

Dersom to eller flere prosjekter har tilnærmet like positive effekter, vil det prosjektet som etter en totalvurdering fra Kystverket hvor miljø, godsoverføring og andre effekter blir hensyntatt, bli prioritert.

I punktene under er det redegjort for kostnader som kan ligge til grunn for kvantifisering av prosjektets forventede effekter på effektivisering av logistikkjeden, klima- og miljø og/eller godsoverføring. Alle beregningsgrunnlag skal medfølge søknaden og vil bli vurdert av Kystverket.

For beregning av tidskostnader

Tabellene under med tidskostnader for skip og lastebiler kan brukes for kvantifisering av potensielle besparelser.

Tidskostnader for ulike skipskategorier (Grønland 2018):

Skipstype Tidskostnader (kroner per time)
 Container lo/lo 8 000 dwt  3569
 Container lo/lo 12 000 dwt  3847
 Container lo/lo 21 000 dwt  4540
 Break bulk lolo, 1 000 dwt  1085
 Break bulk lolo, 3 200 dwt  1330
 Break bulk lolo, 5 000 dwt  1505
 Break bulk lolo, 8 500 dwt  1925
 Break bulk lolo, 15 000 dwt  2940
 Break bulk lolo, 4 000 dwt  4689
 Tørrbulk 2 500 dwt  1225
 Tørrbulk 6 200 dwt  1855
 Tørrbulk 26 000 dwt  3465
 Tørrbulk 4 000 dwt  3780
 Tørrbulk 6 000 dwt  4095
 Tørrbulk 8 000 dwt  4374
 Ro/ro (cargo) 10 070 dwt  6404
 Ro/ro (cargo) 15 990 dwt  7699
 Kjøleskip 3 000 dwt  1925
 LPG 3 000 dwt  7524
 Tankbåt 2 500 dwt  2415
 Tankbåt 6 500 dwt  3132
 Tankbåt 4 000 dwt  5547
 Tankbåt 73 000 dwt  6387 
 Tankbåt 11 000 dwt  7052
 Tankbåt 16 000dwt  8224
 LNG 5 200 cbm 3 900 dwt  5774
 LNG 29 000 cbm 20 300 dwt  10814
 LNG 74 000 cbm 5 000 dwt  15678
 LNG 150 000 cbm 95 000 dwt  24112
 Kjemi/produkt tanker 8 000 dwt  3955
 Kjemi/produkt tanker 44 500 dwt  8539
 Kystskip sideport 1 250 dwt  1239
 Kystskip sideport 2 530 dwt  1539
 Kystskip sideport LNG drevet 5 000 dwt  2117
 Sideport, levende dyr  1239
 Supply skip offshore 4 000 dwt (total)  4934

Kilde: TØI rapport 1638/2018 Kostnadsmodeller for transport og logistikk – basisår 2016

Tidskostnader for godsbil (Grønland 2018):

  Tidskostnader (kroner per time)
Stor varebil 425
Lett distribusjon 444
Tung distribusjon, kassebil 467
Tung distribusjon, containere 460
Semitrailer (kasse) 456
Semitrailer container 471
Tankbil 549
Tørrbulkbil (vektet med og uten henger) 555
Tømmerbil med henger 555
Bil for termotransport 498
Bil 2525 486

Tidskostnader for fiskefartøy

Fartøyets lengde i meter

Tidskostnader (kroner per time)

5

49,5

10

99,1

15

238,2

20

503,1

25

768,0

30

1 015,3

35

1 260,5

40

1 505,7

45

1 750,9

50

1 996,1

55

2 241,3

60

2 486,5

65

2 731,7

70

2 976,9

75

3 222,1

80

3 467,3

85

3 712,5

90

3 957,7

95

4 202,9

Kilde: Vistarapport 2014/1 Kalkulasjonspriser og enhetskostnader for fiskefartøy

For beregning av klima/miljø

For fartøy

Samfunnskostnader pr. kg. maringassolje (mgo): kr. 5, 495872876 
Kilde: Kystverkets utslippsberegninger

For lastebil

Samfunnskostnader pr. liter diesel: kr. 3,070046187
Kilde: TØI rapport 1704/2019 Eksterne kostnader ved transport i Norge

For beregning av godsoverføring

For beregning av gevinsten av godsoverføring skal Kystverkets beregningsverktøy benyttes. Denne finnes på https://beregningsverktoy.kystverket.no/calculator/

Lenken til beregningen skal medfølge søknaden samt grunnlagsdata for anslag på tonn gods.