Publisert: , Oppdatert:

Godkjenning av havner og havneanlegg

Alle havner og havneanlegg som omfattes av havnesikringsregelverket, må gjennom en godkjennelsesprosess for å få utstedt et godkjenningsbevis – Statement of Compliance (SoC) fra Kystverket. Er de godkjent etter dette regelverket, har de tillatelse til å motta skip i internasjonal fart.

For det første må havneanlegget (eventuelt havnen) få gjennomført en sårbarhetsvurdering. Dette gjøres i de fleste tilfeller av en Recognized Security Organization (RSO). Sårbarhetsvurderingen skal godkjennes av Kystverket.

Havneanlegget må videre peke ut en sikringsleder for havneanlegget (PFSO) og utarbeide en sikringsplan. Sikringsplanen kan enten utarbeides av sikringsleder eller av en RSO. Sikringsplanen skal deretter godkjennes av Kystverket.

Kystverket utfører en verifikasjon av havneanlegget for å påse at den opererer i tråd med sin egen sikringsplan og gjeldende regelverk. Kystverket sjekker da at de sikringstiltakene som er beskrevet i planverket faktisk er gjennomført i havneanlegget. Sårbarhetsvurderingen og sikringsplanen blir endelig godkjent når verifikasjonen er gjennomført, og Kystverket ikke har noe å utsette. Kystverket vil da utstede et godkjenningsbevis (Statement of Compliance) for havneanlegget, noe som innebærer at havneanlegget er ISPS-godkjent og lovlig kan motta skip i internasjonal fart.

Godkjenningen er gyldig i fem år av gangen. Havneanlegget er selv ansvarlig for at sårbarhetsvurderingen blir gjennomgått på ny før utløp av denne perioden og sørge for at den blir oversendt Kystverket for ny godkjenning. Sikringsplanen skal oppdateres kontinuerlig, og oppdatert sikringsplan skal sendes til Kystverket.

Kystverket kan utføre anmeldte og uanmeldte tilsyn i havner og havneanlegg.

Siste nytt