Publisert: , Oppdatert:

Godkjente sikringsvirksomheter (RSO)

Her finnes en oppdatert adresseliste og kontaktinformasjon for sikringsvirksomheter (Recognized Security Organizations – RSO) som er godkjent av Kystverket. Her finnes også informasjon om hvilke godkjenningskriterier Kystverket legger til grunn ved godkjenning av sikringsvirksomheter (RSO).

Anker Sikkerhet AS

Børønningen 1
3472 Bødalen
Tlf: 48 19 86 09
E-post: post@ankersikkerhet.no 
www.ankersikkerhet.no

Beredskap.no!
P.O. Box 300
5343 Straume
Telefon: 47 20 20 30
E-post: post@beredskap.no
www.beredskap.no

Equinor ASA

Forusbeen 50

4033 Stavanger

Telefon: 51 99 00 00

www.equinor.com

 
HRP AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Mobil: +47 92 296 396
E-post: cha@hrprosjekt.no
www.hrprosjekt.no


North Maritime AS
Havnegata 28
8514 Narvik
Telefon: 93 42 52 25
E-post: post@northmaritime.no
www.northmaritime.no

Nordic Crisis Management AS
Bogstadveien 6
0355 OSLO
Telefon: 91 14 64 31
E-post: postmaster@nordic-crisis.no 
www.nordic-crisis.no

Proactima
Postboks 8034
4068 Stavanger
Telefon: 40 00 19 33
E-post: post@proactima.com
www.proactima.com

Safe4 Risk Solutions AS

Besøksadresse: Maridalsveien 300, 0872 OSLO
Postadresse: Serviceboks 4900, Nydalen, N - 0423 OSLO
Telefon:(+47) 95 86 94 90
E-post: gp@safe4.com
www.safe4.com

 

Safetec Nordic AS
Sluppenvegen 6
7037 Trondheim
Telefon: 73 90 05 00
E-post: post@safetec.no

 

Saga Fjordbase
Postboks 283
6902 Florø
Telefon: 57 74 56 00 / 91 38 18 53
E-post: trond.hegranes@incgruppen.no
www.incgruppen.no

 

Tschudi Arctic Protection AS
Vågen 1 A
9750 Honningsvåg
Telefon: (+47) 67 11 98 80
E-post: mail@tschudiarcticprotection.com
www.tschudiarcticprotection.com

 

Advansia AS
Lilleakerveien 8
0283 Oslo
Telefon: 48 08 81 36
E-post: jack.fischer.eriksen@advansia.no
www.advansia.no/tjenesteomrade/sikkerhetsradgivning

Fakta

RSO

Kystverket kan etter søknad godkjenne sikringsvirksomheter  (Recognized Security Organization – RSO) til å utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

For å bli godkjent som RSO må virksomheten oppfylle kravene som fremgår av ISPS-koden del B 4.5. I tillegg må virksomheten dokumentere kompetanse i å gjennomføre sårbarhetsvurderinger. En RSO-godkjenning er gyldig i fem år, forutsatt at virksomheten til en hver tid opprettholder den kompetanse som lå til grunn for godkjenningen.

Se nedenfor under relaterte dokumenter for en spesifisering av godkjenningskriteriene for å bli godkjent som RSO.

Relaterte dokumenter

Siste nytt