Publisert: , Oppdatert:

Godkjente havneanlegg i Norge

Norske havneanlegg med godkjente sikringsplaner blir lagt inn i IMOs (International Maritime Organization) internasjonale database. Er havneanlegget godkjent etter havnesikringsregelverket, kan de ta imot skip i internasjonal fart.

IMOs internasjonale database er en åpen database, der alle kan logge seg på og få oversikt over hvilke havneanlegg i de enkelte land som har godkjente sikringsplaner. I basen finnes også kontaktinformasjon til nasjonale myndigheter, kontaktpunkt og RSO'er.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt