Publisert: , Oppdatert:

ISPS-nytt

Her finnes en samlet oversikt over utgivelsene av nyhetsbrevet ISPS-nytt.

ISPS-nytt er et nyhetsbrev som utgis fire ganger i året. Nyhetsbrevet sendes direkte til til PFSOer og PSOer, og inneholder aktuelle saker som Kystverket jobber med eller har fokus på, ”tett på”-reportasjer og tips til kvartalsvise driller.

Hovedmålgruppen for ISPS-nytt er sikringsledere i havneanlegg og havner (PFSO/PSO), men kan også være av interesse for andre.

Relaterte dokumenter

Siste nytt