Publisert: , Oppdatert:

Kontakt oss

Telefon - felles sentralbord for Kystverket: 07847 
(mandag til fredag kl. 08:00 - 15:00).
Fra utlandet: +47 33 03 48 08

E-post
post@kystverket.no
(alle saker mottas sentralt og fordeles)

Varsle Kystverket om ISPS sikringshendelser
Terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger, som kan skade havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disse.

Tlf: 35 57 26 25 (Sjøtrafikksentralen i Brevik)

NB! Oppdages pågående/akutt ISPS-sikringshendelse:
varsles først politiets nødtelefon 112.


Annen kontaktinformasjon
for varsling av Kystverket

Siste nytt